top of page

Nutty's Buddy

포인트를 적립하고 리워드로 전환하세요.

 1. 01

  가입

  로열티 프로그램을 이용하려면 회원으로 가입하세요.

 2. 02

  포인트 적립

  사이트 회원 가입 및 주문 시 포인트가 적립됩니다.

 3. 03

  리워드 사용

  포인트를 차감하고 할인을 받을 수 있습니다.

프로그램 등급

적립된 포인트에 따라 등급이 조정됩니다.
 1. Nutty's Buddy

  총 0포인트 적립 필요
  Trở thành bạn thiết của Nutty

  포인트 적립
  • Mua hàng tích điểm1 ₫ 결제 시 1Nuts 적립
  • Đăng ký tài khoản Nutty50,000Nuts 적립
 2. Nutty's Silver Buddy

  총 1,000,000포인트 적립 필요
  Chiết khấu 5% dành cho bạn Bạc

 3. Nutty's Gold Buddy

  총 2,000,000포인트 적립 필요
  Chiết khấu 7% dành cho Bạn Vàng

 4. Nutty's Diamond Buddy

  총 9,000,000포인트 적립 필요
  Chiết khấu 10% cho Bạn Kim Cương

bottom of page