top of page

Nutty's Buddy

賺取點數並轉換成獎勵

 1. 01

  登記

  登記成為會員即可開始享受酬賓計劃

 2. 02

  賺取點數

  在網站註冊和下單,賺取點數。

 3. 03

  兌換獎勵

  使用點數兌換各種折扣。

計劃級別

隨著點數增長而升級到新的級別。
 1. Nutty's Buddy

  共需要 0 已賺取的點數
  Trở thành bạn thiết của Nutty

  賺取點數
  • Mua hàng tích điểm每花費 1 ₫ 即可取得 1 Nuts
  • Đăng ký tài khoản Nutty取得 50,000 Nuts
 2. Nutty's Silver Buddy

  共需要 1,000,000 已賺取的點數
  Chiết khấu 5% dành cho bạn Bạc

 3. Nutty's Gold Buddy

  共需要 2,000,000 已賺取的點數
  Chiết khấu 7% dành cho Bạn Vàng

 4. Nutty's Diamond Buddy

  共需要 9,000,000 已賺取的點數
  Chiết khấu 10% cho Bạn Kim Cương

bottom of page