top of page

Chính sách bảo mật thông tin 

Chính sách này được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến những cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên trang web Nutty.sg, thuộc sở hữu của Công ty TNHH KASH Việt Nam.

Dưới đây là các thông tin mà Nutty.sg yêu cầu Quý khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, sử dụng cho mục đích liên hệ chăm sóc khách hàng và các giao dịch bán hàng:

 • Họ và Tên

 • Giới tính

 • Địa chỉ

 • Số điện thoại

 • Email

Ngoài ra, Nutty.sg cũng có thể thu thập thêm một số thông tin khác nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Quản lý Bảo mật và Trách nhiệm cá nhân

 • Khách hàng chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời về mọi hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng hoặc vi phạm bảo mật.

Lưu trữ và Bảo mật Thông tin riêng

 • Thông tin Khách hàng và giao dịch giữa Khách hàng và Nutty.sg đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Nutty.sg.

 • Thông tin thẻ thanh toán được các đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phạm vi sử dụng Thông tin Khách hàng

 • Nutty.sg sử dụng thông tin Khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ, thông báo hoạt động giao dịch, ngăn ngừa hoạt động giả mạo và liên lạc với Khách hàng.

 

Quyền Kiểm soát và Thay đổi Thông tin cá nhân

 • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản hoặc yêu cầu Nutty.sg thực hiện thay đổi.

 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho Ban quản trị Nutty.sg.

Thay đổi Chính sách

 • Nội dung của "Chính sách Bảo mật" có thể thay đổi để phản ánh nhu cầu của Nutty.sg và phản hồi từ khách hàng.

 

Liên hệ

 • Nutty.sg chấp nhận ý kiến đóng góp và phản hồi thông tin từ khách hàng về "Chính Sách Bảo Mật" qua địa chỉ email: info@kash.vn.

Chúng tôi cam kết duy trì tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

bottom of page