top of page

Điều khoản dịch vụ 

 

Cảm ơn Quý khách đã xem trang  www.nutty.sg.

Việc truy cập trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận những điều khoản dịch vụ này.

 

Trang web có quyền điều chỉnh, chỉnh sửa, thêm mới hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong các chính sách, điều khoản dịch vụ và nội dung đăng tải, vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp trang web sau khi những thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận những điều chỉnh đó. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Quý khách cam kết rằng đã đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, khi truy cập trang web của chúng tôi. Quý khách đồng thời đảm bảo có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Quý khách tự nguyện thực hiện các giao dịch mua hàng, thanh toán và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình.

Trang web của chúng tôi cung cấp cổng thanh toán trực tuyến và các phương thức thanh toán khác, và Quý khách cam kết chỉ sử dụng các phương thức này một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, Quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ trang web. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, Quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mọi email quảng cáo.

Chúng tôi mong rằng Quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời khi truy cập trang web của chúng tôi. Mọi ý kiến phản hồi xin vui lòng gửi đến chúng tôi thông qua các thông tin liên lạc được ghi trong trang Liên hệ.

 

Chân thành cảm ơn!​

bottom of page